Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gardio AB

Gardio AB

Gardio AB
Granitvägen 5
183 63 Täby

Hemsida:

www.gardio.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Gardio har tagit fram en lösning för hemlarm som bolaget säljer. Genom utveckling av en helt integrerad lösning baserat på standardiserad modern hårdvara kan Gardio leverera en bättre tjänst till en väsentligen lägre kostnad jämfört med de system som finns på marknaden idag.

Teckningsperiod:

20 januari 2014 - 28 februari 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

100 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Ackumulerad årlig avkastning? blir 12,00 %. Inlösenkurs vid beslut om inlösen i maj 2020 blir 203,10 kronor per preferensaktie.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss