Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gapwaves AB

Gapwaves AB

Gapwaves AB
Klippan 3 B
414 51 Göteborg

Hemsida:

www.gapwaves.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Gapwaves har utvecklat och erbjuder en patenterad platt antenn för trådlös kommunikation mellan basstationer och kommande 5G-mobilnätverk.

Teckningsperiod:

26 september 2016 - 10 oktober 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23,8 Mkr + 12 Mkr

Teckningskurs:

5,95 kr per unit och aktie

Likviddag:

Tre bankdagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

50 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning prioriteras.

Post:

1 unit, dock minimum 900 units.

Övrigt:

Gapwaves noteras på First North den 7 november 2016.

Vid stort intresse för emissionen på 23,8 Mkr kan en ytterligare emission på upp till 12 Mkr komma att göras till kvalificerade investerare.

Föreliggande nyemission är på förhand garanterad av ett konsortium av utomstående emissionsgaranter, vilkas sammanlaga åtagande uppgår till 11,9 MKr. Härtill kommer teckningsförbindelser om 11,9 MKr vilka lämnats av samma fysiska och juridiska personer som ingår i garantikonsortiet. Emissionsgarantier och teckningsförbindelser uppgår således sammantaget till ca 100% av emissionsbeloppet om 23,8 Mkr.

En unit består av en B-aktie och en teckningsoption (TO1B). Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 november t.o.m den 30 november 2017 teckna ytterligare en ny B-aktie för 7,50 kronor/st.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss