Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gaming Corps AB

Gaming Corps AB

Gaming Corps AB
Dragarbrunnsgatan 35
754 39 Uppsala

Hemsida:

www.gamingcorps.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Gaming Corps är ett spelbolag som både gör stora AAA-produktioner med förlagsfinansiering, traditionella mobilspel och casino-mobilspel. Med en inriktning på att oftast använda kända rättigheter från film och tv.

Teckningsperiod:

16 januari 2018 - 16 januari 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

1,6 Mkr

Teckningskurs:

0,5406 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission.

Post:

Övrigt:

Emissionen består av två delar. Kvittningsemissionen riktades till Majestic Insight Holdings och Global Emerging Market, som kvittat sina fordringar, totalt uppgående till 845.200 SEK, mot Gaming Corps. Utbyte av konvertibler om 776.920 SEK påkallades av Bracknor Investment Group.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss