Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Game Chest Group AB

Game Chest Group AB

Game Chest Group AB
Birger Jarlsgatan 18 A
114 34 Stockholm

Hemsida:

gamechestgroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Game Chest Group har köpt Ubercrate Ltd som driver en digital distributionstjänst för dataspel. Game Chest group AB hette tidigare A IT-Solutions II AB.

Teckningsperiod:

9 oktober 2019 - 9 oktober 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

4,05 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

37 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Qualcon Aktiebolag (Gerhard Dal).

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss