Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gabather AB

Gabather AB

Gabather AB
Ideon
223 70 Lund

Hemsida:

www.gabather.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Gabather är ett forskningsbolag inom läkemedel, inriktat på sjukdomar som kommer från det centrala nervsystemet.

Teckningsperiod:

22 november 2017 - 6 december 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

33,1 Mkr

Teckningskurs:

22,50 kr per unit / 4,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 november 2017

Värdering:

66,2 Mkr pre-money, exkl optioner.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Innehav av en befintlig aktie berättigar till en uniträtt. Tio uniträtter berättigar till teckning av en unit bestående av fem aktier och två teckningsoptioner av serie TO 2 i Bolaget.

Post:

Övrigt:

Emissionsgarantier har erhållits med belopp upp till 26,5 mkr motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet. Därtill har VD och styrelseordföranden uttalat sin avsikt att teckna sina respektive andelar i nyemissionen.

En unit består av fem (5) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner TO2.

Teckning av nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden 17 – 31 oktober 2018 samt perioden 17 – 31 januari 2019.

Uppdaterat: 2018-02-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss