Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gabather AB

Gabather AB

Gabather AB
Ideon
223 70 Lund

Hemsida:

www.gabather.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Gabather är ett forskningsbolag inom läkemedel, inriktat på sjukdomar som kommer från det centrala nervsystemet.

Teckningsperiod:

14 april 2016 - 28 april 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

32,4 Mkr

Teckningskurs:

11 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 april 2016

Värdering:

130 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. De som på avstämningsdagen är aktieägare i Gabather erhåller en (1) teckningsrätt per aktie och fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är via avtal om tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 26 Mkr motsvarande ca 80 procent.

Uppdaterat: 2016-04-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss