Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gabather AB

Gabather AB

Gabather AB
Ideon
223 70 Lund

Hemsida:

www.gabather.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Gabather är ett forskningsbolag inom läkemedel, inriktat på sjukdomar som kommer från det centrala nervsystemet.

Teckningsperiod:

17 september 2014 - 1 oktober 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,2 Mkr

Teckningskurs:

3 kr per aktie och unit

Likviddag:

Tre bankagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

21 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Valfritt antal, dock minst 2000 aktier.

Övrigt:

Gabather har erhållit teckningsåtaganden om 4,45 Mkr, motsvarande 62 % av emissionsbeloppet.

Om emissionen fulltecknas och vidhängande teckningsoptioner senare används erhåller bolaget ytterligare 10,8 Mkr.

För varje aktie köpt i emissionen erhålls även en teckningsoption.

En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för 4,50 kronor. Teckningsoptionerna av serie TO 1 kan utnyttjas för teckning av en aktie vid en av två fastställda tillfällen, varav den första äger rum från och med den 2 mars 2015 till och med den 6 mars 2015 och den andra äger rum från och med den 18 maj 2015 till och med den 22 maj 2015.

Efter emissionen noteras företaget på Aktietorget.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss