Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i G5 Entertainment AB

G5 Entertainment AB

G5 Entertainment AB
Grev Turegatan 14
Stockholm

Hemsida:

www.g5e.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

G5 Entertainment producerar högkvalitativa innovativa mobilspel åt världens ledande förlag och utvecklar lösningar för operatörer av trådlösa nätverk, innehållsleverantörer och mediaföretag.

Teckningsperiod:

30 januari 2013 - 30 januari 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

37,6 Mkr

Teckningskurs:

47 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 376 Mkr och post money 413,6 Mkr.

Villkor:

Riktad nyemission. Erbjöds främst till institutionella investerare i Norden.

Post:

Övrigt:

Carnegie Investment Bank agerade finansiell rådgivare och Delphi som legal rådgivare i samband med den riktade emissionen.

Utöver den riktade emissionen har tre större aktieägare i G5, Wide Development Ltd., Proxima Ltd. och Purple Wolf Ltd., (”Huvudägarna”) avyttrat en liten del av sina innehav för att ytterligare öka likviditeten i bolagets aktie inför notering på NASDAQ OMX Stockholm. Totalt har Huvudägarna avyttrat 450.000 aktier och följaktligen reducerat sitt sammanlagda innehav i G5 från 23,4 procent till 18,2 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter den riktade emissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss