Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FX International AB

FX International AB

FX International AB
Drottninggatan 62
252 21 Helsingborg

Hemsida:

www.fxi.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

FX International bedriver valutaspekulation genom användande av datorstyrd algoritmisk handel. Valutahandeln sker till övervägande del med lånat kapital.

Teckningsperiod:

17 oktober 2016 - 31 oktober 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

13,2 Mkr

Teckningskurs:

7,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 oktober 2016

Värdering:

26,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till cirka 26 procent.

Uppdaterat: 2016-10-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss