Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FX International AB

FX International AB

FX International AB
Drottninggatan 62
252 21 Helsingborg

Hemsida:

www.fxi.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

FX International bedriver valutaspekulation genom användande av datorstyrd algoritmisk handel. Valutahandeln sker till övervägande del med lånat kapital.

Teckningsperiod:

24 februari 2016 - 9 mars 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,3 Mkr

Teckningskurs:

2,75 kr

Likviddag:

17 mars 2016

Avstämningsdag:

22 februari 2016

Värdering:

6,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för tre (3) på avstämningsdagen innehavda aktier. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är, genom Bolagets huvudägare, garanterad till cirka 50 procent.

Uppdaterat: 2016-02-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss