Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FX International AB

FX International AB

FX International AB
Drottninggatan 62
252 21 Helsingborg

Hemsida:

www.fxi.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

FX International bedriver valutaspekulation genom användande av datorstyrd algoritmisk handel. Valutahandeln sker till övervägande del med lånat kapital.

Teckningsperiod:

2 mars 2011 - 16 mars 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

3,75 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 7,5 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minimum 1000 aktier.

Övrigt:

FX International planerar att lista sig på Aktietorget den 15 april 2011.

Uppdatering: FX International fick in knappt 2 Mkr i nyemissionen.

Uppdaterat: 2011-03-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss