Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Future Gaming Group International AB

Future Gaming Group International AB

Future Gaming Group International AB
Box 7066
103 86 Stockholm

Hemsida:

futuregaminggroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Future Gaming Group är en spelkoncern med en affärsidé som går ut på att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. Future Gaming Group International AB hette tidigare PlayHippo AB. PlayHippo AB hette tidigare United Media Sweden AB.

Teckningsperiod:

21 februari 2017 - 7 mars 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,5 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 februari 2017

Värdering:

48 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:19. Varje innehavd aktie på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt (”TR”), nitton (19) TR ger rätten att teckna tre (3) nyemitterade aktier.

Post:

Övrigt:

Obs, i skrivande stund har ännu inte exakta datum och villkor kommunicerats.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om hela beloppet vilket säkerställer emissionen fullt ut.

Uppdatering: Faktiska datum har lagts till.

Uppdaterat: 2017-02-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss