Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Future Gaming Group International AB

Future Gaming Group International AB

Future Gaming Group International AB
Box 7066
103 86 Stockholm

Hemsida:

futuregaminggroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Future Gaming Group är en spelkoncern med en affärsidé som går ut på att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. Future Gaming Group International AB hette tidigare PlayHippo AB. PlayHippo AB hette tidigare United Media Sweden AB.

Teckningsperiod:

17 januari 2017 - 17 januari 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

0,48 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission med betalning genom kvittning. Riktad till One Click Media LLC.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss