Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Future Gaming Group International AB

Future Gaming Group International AB

Future Gaming Group International AB
Box 7066
103 86 Stockholm

Hemsida:

futuregaminggroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Future Gaming Group är en spelkoncern med en affärsidé som går ut på att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. Future Gaming Group International AB hette tidigare PlayHippo AB. PlayHippo AB hette tidigare United Media Sweden AB.

Teckningsperiod:

27 augusti 2014 - 17 september 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,15 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 augusti 2014

Värdering:

2,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Avstämningsdagen har justerats till den 26 augusti 2014.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 17 oktober 2014 pga ny information.

Uppdaterat: 2014-10-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss