Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Future Gaming Group International AB

Future Gaming Group International AB

Future Gaming Group International AB
Box 7066
103 86 Stockholm

Hemsida:

futuregaminggroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Future Gaming Group är en spelkoncern med en affärsidé som går ut på att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. Future Gaming Group International AB hette tidigare PlayHippo AB. PlayHippo AB hette tidigare United Media Sweden AB.

Teckningsperiod:

1 maj 2011 - 30 juni 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,5 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

5 dagar efter utsänd nota

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 19,9 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minimum 20.000 aktier.

Övrigt:

United Media planerar en listning på Aktietorget under hösten/vintern 2011.

Uppdatering: Listning är planerad till hösten 2011.

Uppdaterat: 2011-06-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss