Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fundior AB

Fundior AB

Fundior AB
Karlavägen 18
10249 Stockholm

Hemsida:

www.fundior.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fundior är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastigheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier. - Fundiors tidigare verksamhet var att erbjuda finansiella tjänster inom det Europeiska samarbetsområdet enligt principen "över gränserna". Bolaget erbjuder framstegsvänliga verktyg för kapitalförvaltning på den globala marknaden för institutioner, försäkringsrepresentanter, investeringsrådgivare och deras kunder.

Teckningsperiod:

15 januari 2010 - 5 februari 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,5 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 januari 2010.

Värdering:

Pre-money 12,9 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För 1 befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. Innehav av 2 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 aktie.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter kommer att ske 15 januari - 2 februari 2010.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss