Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fundior AB

Fundior AB

Fundior AB
Karlavägen 18
10249 Stockholm

Hemsida:

www.fundior.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Fundior är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastigheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier. - Fundiors tidigare verksamhet var att erbjuda finansiella tjänster inom det Europeiska samarbetsområdet enligt principen "över gränserna". Bolaget erbjuder framstegsvänliga verktyg för kapitalförvaltning på den globala marknaden för institutioner, försäkringsrepresentanter, investeringsrådgivare och deras kunder.

Teckningsperiod:

10 september 2008 - 29 oktober 2008

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7 Mkr

Teckningskurs:

0,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 september 2008

Värdering:

Pre-money 14,9 Mkr och 21,9 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 0,47:1

Post:

Övrigt:

Fundior AB:s huvudägare/nyckelpersoner har förbundit sig att teckna 5 000 000 aktier i händelse av att antalet teckningar inte når upp till denna nivå (emissionsgaranti). Uppdatering: Teckningstiden förlängs från den 30 september till den 14 oktober. Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 29 oktober.

Uppdaterat: 2008-10-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss