Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fundior AB

Fundior AB

Fundior AB
Karlavägen 18
10249 Stockholm

Hemsida:

www.fundior.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fundior är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastigheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier. - Fundiors tidigare verksamhet var att erbjuda finansiella tjänster inom det Europeiska samarbetsområdet enligt principen "över gränserna". Bolaget erbjuder framstegsvänliga verktyg för kapitalförvaltning på den globala marknaden för institutioner, försäkringsrepresentanter, investeringsrådgivare och deras kunder.

Teckningsperiod:

26 april 2013 - 26 april 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,5 Mkr

Teckningskurs:

0,02 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission riktad till tre personer.

Post:

Övrigt:

Aktierna i denna kvittningsemissioner motsvarar 29,06 % av det totala antal aktier i bolaget.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss