Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fundior AB

Fundior AB

Fundior AB
Karlavägen 18
10249 Stockholm

Hemsida:

www.fundior.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fundior är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastigheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier. - Fundiors tidigare verksamhet var att erbjuda finansiella tjänster inom det Europeiska samarbetsområdet enligt principen "över gränserna". Bolaget erbjuder framstegsvänliga verktyg för kapitalförvaltning på den globala marknaden för institutioner, försäkringsrepresentanter, investeringsrådgivare och deras kunder.

Teckningsperiod:

29 november 2012 - 13 december 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,9 Mkr

Teckningskurs:

0,03 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 november 2012

Värdering:

Pre-money 7,92 kr.

Villkor:

Företrädesrätt 5:4. För varje befintlig aktie, erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) sådana teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 november - 10 december 2012.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss