Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Malmskillnadsgatan 32
111 51 Stockholm

Hemsida:

/www.fundedbyme.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

FundedByMe tillhandahåller en plattform för crowdfunding av olika slag, bland annat equity crowdfunding, lån och gåvor.

Teckningsperiod:

27 november 2019 - 11 december 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 november 2019

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:2.

Post:

Övrigt:

Emissionen ska omfatta 4 482 466 aktier. Pris per aktie, och således emissionsbelopp och värdering, ska presenteras senast den 24 oktober.

Uppdatering: Den 24 oktober meddelade FundedByMe att de inte kommer att göra denna emission. Man skriver:

"Orsaken till att styrelsen drar tillbaka förslaget är att Bolaget ämnar vidareutveckla produkten och konceptet efter tecknat avsiktsförklaring med en partner avseende bland annat en funktion för andrahandsmarknad för onoterade privata aktiebolag."

Uppdaterat: 2019-10-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss