Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Malmskillnadsgatan 32
111 51 Stockholm

Hemsida:

/www.fundedbyme.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

FundedByMe tillhandahåller en plattform för crowdfunding av olika slag, bland annat equity crowdfunding, lån och gåvor.

Teckningsperiod:

30 april 2019 - 17 maj 2019

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

9,8 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

7,25 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 april 2019

Värdering:

39,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per fyra (4) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie av serie B och en (1) teckningsoption TO 1 B.

Post:

Övrigt:

Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att besluta om en kompletterande riktad emission på upp till 690 000 B-aktier, motsvarande cirka 5 MSEK.

En (1) Unit består av en (1) aktie till emissionskursen 7.25 SEK och en (1) vederlagsfri teckningsoption för teckning av aktier till kursen 15 SEK under perioden 18 maj 2020 - 2 juni 2020.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss