Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB
Jakobs Torg 3
111 52 Stockholm

Hemsida:

www.frontofficenordic.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

FrontOffice tillhandahåller en helhetsservice till företag med tillfälliga finansiella problem. För att möjliggöra rekonstruktionen erbjuder FrontOffice egen kompetens inom Corporate Finance, marknadsföring, juridisk rådgivning, bokföringstekniska frågor samt managementkonsulter.

Teckningsperiod:

25 november 2015 - 15 februari 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Tre bankdagar efter utfärdad avräkningsnota

Avstämningsdag:

Värdering:

27,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning prioriteras.

Post:

1 aktie, dock minimum 2000 aktier.

Övrigt:

Det framgår inte av memorandumet, men FrontOffice har tidigare kommunicerat att de ska notera sig.

Uppdatering: FrontOffice har nu kommunicerat att de ska notera sig på NGM Nordic-MTF. Teckningstid pågår till och med den 15 februari 2016.

Uppdaterat: 2016-02-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss