Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Frisq Holding AB

Frisq Holding AB

Frisq Holding AB
Vasagatan 38
111 20 Stockholm

Hemsida:

www.frisq.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Frisq är en konkurrensneutral plattform som bygger på ett samarbete mellan vårdgivare, journalsystemsleverantörer, apotek och leverantörer av systemstöd till apoteken för att skapa nytta och service genom att erbjuda förbeställning eller hemleverans av receptbelagda läkemedel. Frisq använde tidigare namnet Medweb. Frisq Holding AB hette tidigare Ecnoyeb AB.

Teckningsperiod:

4 februari 2020 - 18 februari 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

64,58 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 januari 2020

Värdering:

215,3 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:10. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

RISQ har erhållit teckningsförbindelser om cirka 18,9 MSEK från befintliga aktieägare, avsiktsförklaringar från Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder om cirka 9,6 MSEK samt emissionsgarantier om cirka 36,1 MSEK av Företrädesemissionen. Av teckningsförbindelserna avser cirka en femtedel teckningsförbindelser lämnade av styrelse- och ledningspersoner som äger aktier i FRISQ där samtliga nuvarande aktieägare deltar i nyemissionen. Detta innebär att cirka 44 procent av Företrädesemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar och resterande delen av Företrädesemissionen garanteras genom lämnade emissionsgarantier vilket innebär att Företrädesemissionen är fullt garanterad.

Vid stort intresse för emissionen kan bolaget även använda en övertilldelningsoption på 10 Mkr.

Uppdaterat: 2020-02-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss