Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Frisq Holding AB

Frisq Holding AB

Frisq Holding AB
Vasagatan 38
111 20 Stockholm

Hemsida:

www.frisq.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Frisq är en konkurrensneutral plattform som bygger på ett samarbete mellan vårdgivare, journalsystemsleverantörer, apotek och leverantörer av systemstöd till apoteken för att skapa nytta och service genom att erbjuda förbeställning eller hemleverans av receptbelagda läkemedel. Frisq använde tidigare namnet Medweb. Frisq Holding AB hette tidigare Ecnoyeb AB.

Teckningsperiod:

21 mars 2019 - 22 mars 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

67 Mkr

Teckningskurs:

18 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande via Carnegie Investment Bank.

Post:

Övrigt:

Emissionen inleddes efter marknadens stängning den 21 mars 2019 och beräknas vara klar innan marknaden öppnar den 22 mars.

Storleken på emissionen är "avsikt att placera aktier motsvarande cirka 15-20 procent av kapitalet i Bolaget".

Uppdaterat: 2019-03-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss