Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Frisq Holding AB

Frisq Holding AB

Frisq Holding AB
Vasagatan 38
111 20 Stockholm

Hemsida:

www.frisq.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Frisq är en konkurrensneutral plattform som bygger på ett samarbete mellan vårdgivare, journalsystemsleverantörer, apotek och leverantörer av systemstöd till apoteken för att skapa nytta och service genom att erbjuda förbeställning eller hemleverans av receptbelagda läkemedel. Frisq använde tidigare namnet Medweb. Frisq Holding AB hette tidigare Ecnoyeb AB.

Teckningsperiod:

13 februari 2017 - 13 februari 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 Mkr

Teckningskurs:

20,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad nyemission, som tecknats av en grupp investerare som huvudsakligen utgörs av befintliga aktieägare i FRISQ, inklusive Vimpu Intressenter OY, Alarik Förvaltning AB, Stephan Clarkson, Gryningskust Holding AB, Johan Salén, Weleja Ltd, Haav Invest AB, Hängrännan Invest AB, Pong AB, Michael Zahn, Thomas Ward, Nils-Erik Sandberg och Blasieholmen Investment Group Equity AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss