Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Frill Holding AB

Frill Holding AB

Frill Holding AB
Salagatan 18 A
753 30 Uppsala

Hemsida:

frill.eu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Frill utvecklar och säljer glass utan mejeriprodukter. Fler produktkategorier lanseras längre fram. Frill Holding AB hette tidigare Odlanor AB.

Teckningsperiod:

29 maj 2018 - 14 juni 2018

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

24,5 Mkr

Teckningskurs:

5,90 kr per unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 maj 2018

Värdering:

Villkor:

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs fem (5) uniträtter för att teckna en (1) Unit.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 17,5 MSEK av ett garantikonsortium.

Ett Memorandum med anledning av Företrädesemissionen med fullständiga villkor beräknas offentliggöras den 28 maj 2018.

Uppdatering: Frill ställer några dagar innan teckningstiden börjar in företrädesemissionen och gör i stället en riktad spridningsemission.

Uppdaterat: 2018-05-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss