Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Frill Holding AB

Frill Holding AB

Frill Holding AB
Salagatan 18 A
753 30 Uppsala

Hemsida:

frill.eu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Frill utvecklar och säljer glass utan mejeriprodukter. Fler produktkategorier lanseras längre fram. Frill Holding AB hette tidigare Odlanor AB.

Teckningsperiod:

29 maj 2018 - 14 juni 2018

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

24,5 Mkr

Teckningskurs:

5,90 kr per unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 maj 2018

Värdering:

Villkor:

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs fem (5) uniträtter för att teckna en (1) Unit.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 17,5 MSEK av ett garantikonsortium.

Ett Memorandum med anledning av Företrädesemissionen med fullständiga villkor beräknas offentliggöras den 28 maj 2018.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss