Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Freedesk AB

Freedesk AB

Freedesk AB
Örnvägen 4
237 37 Bjärred

Hemsida:

www.thefreedesk.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Freedesk erbjuder ett bord som är enkelt att höja och sänka, bland annat för att kunna stå och arbeta.

Teckningsperiod:

16 mars 2017 - 6 april 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12,53 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

27,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie, minimum 1400 aktier.

Övrigt:

Freedesk noterar sig på Aktietorget den 27 april 2017.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 6 MSEK, totalt motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2017-03-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss