Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Free2Move Holding AB

Free2Move Holding AB

Free2Move Holding AB
Upplandsgatan 7
111 23 Stockholm

Hemsida:

www.free2move.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter.

Teckningsperiod:

13 oktober 2015 - 29 oktober 2015

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

16,8 Mkr + 2 Mkr

Teckningskurs:

0,015 kr per aktie / 0,03 kr per unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 oktober 2015

Värdering:

6,3 Mkr pre-money, exkl ev teckningsoptioner mm.

Villkor:

Företrädesrätt 8:3. Tre gamla aktier ger rätt att teckna fyra (4) units, och en unit innehåller två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar innehavaren att under perioden 1 mars t.o.m den 31 mars 2016 teckna ytterligare en (1) ny aktie för 0,015 kronor/st.

93 % av emissionen är garanterad med teckningsförbindelser. Sedan tidigare upptagna aktieägarlån om 9,3 miljoner kronor kommer att kvittas mot ingivna teckningsförbindelser.

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 2 Mkr användas.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss