Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Free2Move Holding AB

Free2Move Holding AB

Free2Move Holding AB
Upplandsgatan 7
111 23 Stockholm

Hemsida:

www.free2move.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter.

Teckningsperiod:

14 maj 2014 - 2 juni 2014

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

12 Mkr + 4 Mkr

Teckningskurs:

0.05 kr per aktie och unit.

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 maj 2014

Värdering:

9,6 Mkr pre-money, exkl ev optioner.

Villkor:

Företrädesrätt 5:4. Fyra gamla aktier ger innehavare rätt att teckna fem (5) units à 0,05 kr/unit. Varje unit avses innehålla en (1) ny aktie samt en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Varje unit avses innehålla en (1) ny aktie samt en (1) teckningsoption där två teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie à 0,06 kr/aktie. Teckningstiden för teckningsoptionen är planerad att till 1-30 september 2015. Teckningsoptionen avses att listas parallellt med aktien.

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna units i denna planerade nyemission upp till cirka 80 % av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 9,6 MSEK, förutsatt villkoren enligt ovan, för det fall att nyemissionen inte tecknas upp till denna nivå med och utan företrädesrätt. Av denna garanti täcks ca 4 MSEK av teckningsförbindelser.

Vid stort intresse kan företaget utöver företrädesemissionen på 12 Mkr ge ut ytterligare aktier för 4 Mkr.

Uppdaterat: 2014-05-12

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss