Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fortnox AB

Fortnox AB
Box 427
35106 Växsjö

Hemsida:

www.fortnox.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Erbjuder datorprogram som tjänster över Internet. Bland annat bokföring, webbshop, kundhantering, fakturering.

Teckningsperiod:

7 mars 2008 - 2 april 2008

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

9,1 Mkr

Teckningskurs:

0,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 mars 2008

Värdering:

34.083.600 aktier före emissionen på 11.361.200 nya.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3

Post:

Övrigt:

Informationsmemorandum släpps den 7 mars 2008.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss