Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Formpipe Software AB

Formpipe Software AB

Formpipe Software AB
S:t Eriksgatan 117
113 43 Stockholm

Hemsida:

www.formpipe.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

FormPipe Software AB är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Företaget utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.

Teckningsperiod:

15 juni 2012 - 30 juni 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

125 Mkr

Teckningskurs:

3,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 juni 2012

Värdering:

Pre-money 42 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:1. En (1) innehavd aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden är nyemissionen till fullo säkerställd.

OBS! Exakta datum har ännu inte kommunicerats, ovanstående datum är en uppskattning.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss