Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Follicum AB

Follicum AB

Follicum AB
Scheelevägen 22
223 63 Lund

Hemsida:

www.follicum.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Follicum utvecklar läkemedel som hjälper mot håravfall och oönskad hårväxt.

Teckningsperiod:

19 juni 2018 - 3 juli 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15,5 Mkr

Teckningskurs:

2,20 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 juni 2018

Värdering:

62 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Den som på avstämningsdagen är aktieägare i Follicum har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje innehavd aktie, varvid fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,20 SEK under perioden 21 januari till och med 15 februari 2019.

Företrädesemissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden upp till 100 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 15,5 MSEK. Follicum har erhållit teckningsåtaganden om cirka 5,5 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av Företrädesemissionen, från ett antal större aktieägare samt vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Bolagets huvudägare Swedish Growth Fund tecknar pro-rata 2,3 MSEK motsvarande 15 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgaranti om cirka 10,0 MSEK, motsvarande cirka 65 procent av Företrädesemissionen från LMK Ventures AB.

Uppdaterat: 2018-06-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss