Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Follicum AB

Follicum AB

Follicum AB
Scheelevägen 22
223 63 Lund

Hemsida:

www.follicum.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Follicum utvecklar läkemedel som hjälper mot håravfall och oönskad hårväxt.

Teckningsperiod:

6 oktober 2017 - 20 oktober 2017

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

23,5 Mkr

Teckningskurs:

2,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

35 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. En (1) befintlig aktie berättigar till två (2) teckningsrätter och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till totalt 82 procent av den initiala emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2017-10-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss