Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Follicum AB

Follicum AB

Follicum AB
Scheelevägen 22
223 63 Lund

Hemsida:

www.follicum.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Follicum utvecklar läkemedel som hjälper mot håravfall och oönskad hårväxt.

Teckningsperiod:

21 april 2016 - 10 maj 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 april 2016

Värdering:

50 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 38 procent av emissionslikviden och garantiteckningar om cirka 32 procent av emissionslikviden – totalt cirka 70 procent av emissionslikviden – vilka på förhand skriftligen avtalats.

Uppdaterat: 2016-04-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss