Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Follicum AB

Follicum AB

Follicum AB
Scheelevägen 22
223 63 Lund

Hemsida:

www.follicum.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Follicum utvecklar läkemedel som hjälper mot håravfall och oönskad hårväxt.

Teckningsperiod:

13 oktober 2014 - 27 oktober 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22,02 Mkr

Teckningskurs:

6 kr per aktie / 24 kr per unit

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

25 Mkr pre-money.

Villkor:

Vänder sig till allmänheten och institutioner.

Post:

1 unit, minimum 200 units.

Övrigt:

25 november 2014 är listningen på Aktietorget planerad att ske.

Follicum har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om cirka 22 miljoner kronor motsvarande cirka 80 % av den initiala emissionslikviden.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1, berättigande till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 6,00 – 9,00 kronor per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 27 oktober – 17 november 2015.

Uppdaterat: 2014-10-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss