Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fly Me Europe AB

Fly Me Europe AB

Hemsida:

www.flyme.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Flygbolag

Teckningsperiod:

30 januari 2006 - 13 februari 2006

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

273,1 Mkr

Teckningskurs:

0,03 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 januari 2006

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 10:1

Post:

10.000 aktier

Övrigt:

Handel med teckningsrätter sker 30 januari - 8 februari. Företaget tar även emot intresseanmälningar om att teckna sig utan teckningsrätt. Företaget är noterat på Nya Marknaden.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss