Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fly Me Europe AB

Fly Me Europe AB

Hemsida:

www.flyme.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Flygbolag

Teckningsperiod:

30 september 2006 - 28 oktober 2006

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

194 Mkr

Teckningskurs:

0,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 september 2006

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 3:1

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Emissionen minskas från 1,3 miljarder till 194 Mkr. Aktiens kvotvärde och priset per aktie i emissonen sänks från 1,30 kr till 0,65 kr. 67 % av nyemissionen är garanterad av företagets huvudaktieägare.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss