Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FlexQube AB

FlexQube AB

FlexQube AB
Kungsgatan 28
411 19 Göteborg

Hemsida:

www.flexqube.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

FlexQube verkar på en global marknad för materialhantering och det primära användningsområdet för bolagets produkter är vagnar för materialtransport samt vagnar och ställningar för materialpresentation.

Teckningsperiod:

28 november 2018 - 29 november 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

62,7 Mkr

Teckningskurs:

57 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, via accelererat bookbuildingförfarande anordnat av Carnegie.

Post:

Övrigt:

FlexQube meddelade efter börsens stängning den 28 november 2018 att de inleder en riktad emission via ett bookbuilding-förfarande. Om allt går som planerat så är emissionen klar innan börsen öppnar den 29 november 2018.

Emissionens storlek ska motsvara cirka 15 till 20 procent av totalt antal aktier i bolaget.

Uppdatering: Bolaget fick in 62,7 Mkr till ett pris per aktie på 57 kr.

Uppdaterat: 2018-11-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss