Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FlexQube AB

FlexQube AB

FlexQube AB
Kungsgatan 28
411 19 Göteborg

Hemsida:

www.flexqube.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

FlexQube verkar på en global marknad för materialhantering och det primära användningsområdet för bolagets produkter är vagnar för materialtransport samt vagnar och ställningar för materialpresentation.

Teckningsperiod:

21 november 2017 - 5 december 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40 Mkr

Teckningskurs:

30 kr

Likviddag:

12 december 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

150 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

100 aktier, minimum 200 aktier.

Övrigt:

Notering på First North är planerad till 14 december 2017.

Befintlig aktieägare, Didner & Gerge, har genom teckningsåtaganden åtagit sig att teckna aktier uppgående till 9,675 MSEK, motsvarande cirka 24 procent av av aktierna och rösterna i erbjudandet. Grundarna Per Augustsson, Anders Fogelberg och Christian Thiel har genom teckningsåtaganden åtagit sig att teckna aktier uppgående till 600 000 SEK vardera. I tillägg har styrelseordförande Ulf Ivarsson lämnat teckningsåtagande om att teckna 3 000 aktier (90 000 SEK) i erbjudandet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss