Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Flexiwaggon AB

Flexiwaggon AB

Flexiwaggon AB
Prästgatan 24
831 31 Östersund

Hemsida:

www.flexiwaggon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Flexiwaggon säljer, via sin försäljningsorganisation, järnvägsvagn och licenser. Företaget erbjuder även logistik- och transportlösningar, det vill säga tar hand om och bygger upp logistiken mellan lastbil och järnväg samt utför själva transporterna

Teckningsperiod:

18 augusti 2019 - 18 september 2019

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,42 Mkr

Teckningskurs:

120 kr

Likviddag:

24 september 2019

Avstämningsdag:

Värdering:

134,46 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till en bredare krets, de som tecknar tidigt har förtur.

Post:

300 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss