Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fleming Properties AB

Fleming Properties AB

Fleming Properties AB
Box 7415
103 91 Stockholm

Hemsida:

www.flemingproperties.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fleming Properties är ett fastighetsbolag med fokus på att äga och förvalta kontorsfastigheter i Helsingfors. Bolaget förvaltar idag kontorslokaler om ca 41 000 kvm där SOK, S-gruppens administrativa organisation, är bolagets största hyresgäst. Strukturerat av Pareto.

Teckningsperiod:

9 oktober 2019 - 9 oktober 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

59,5 MEUR

Teckningskurs:

10 EUR

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

0 EUR pre-money

Villkor:

Post:

Övrigt:

Fleming Properties noteras på Spotlight efter genomförd emission.

Obs, vi har inte den exakta teckningstiden för emissionen, men den gjordes inför noteringen.

Uppskattad direktavkastning är 7 % (baserat på emissionskursen 10 EUR).

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss