Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Flästa Källa AB

Flästa Källa AB

Flästa Källa AB
Västra stationsgatan 3
821 43 Bollnäs

Hemsida:

www.flastakalla.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Verksamheten i Flästa Källa består av produktion av naturligt mineralvatten från källan i Flästa.

Teckningsperiod:

1 juli 2013 - 31 augusti 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1 Mkr

Teckningskurs:

100 kr

Likviddag:

15 september 2013

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Post:

Minimum 50 aktier.

Övrigt:

250.000 kr är säkrat av några större aktieägare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss