Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Flästa Källa AB

Flästa Källa AB

Flästa Källa AB
Västra stationsgatan 3
821 43 Bollnäs

Hemsida:

www.flastakalla.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Verksamheten i Flästa Källa består av produktion av naturligt mineralvatten från källan i Flästa.

Teckningsperiod:

6 augusti 2012 - 30 september 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

32 Mkr

Teckningskurs:

100 kr

Likviddag:

30 september 2012

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Post:

50 aktier, dvs 5000 kr.

Övrigt:

Flästa Källa har planer på att lista aktien år 2015.

Uppdatering: Teckningstiden för att köpa aktier förlängdes till den 30 september 2012.

Uppdaterat: 2012-10-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss