Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fingerprint Cards AB

Fingerprint Cards AB

Fingerprint Cards AB
V. Hamngatan 8
41117 Göteborg

Hemsida:

www.fingerprint.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utvecklar elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster.

Teckningsperiod:

29 september 2009 - 13 oktober 2009

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

49,6 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 september 2009

Värdering:

Pre-money 49,6 Mkr och post money 99,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1 för respektive A- och B-aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är till 100 procent garanterad genom teckningsförbindelser, avtal om teckning och emissionsgaranti.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss