Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fingerprint Cards AB

Fingerprint Cards AB

Fingerprint Cards AB
V. Hamngatan 8
41117 Göteborg

Hemsida:

www.fingerprint.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utvecklar elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster.

Teckningsperiod:

15 november 2006 - 15 december 2006

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

70,1 Mkr

Teckningskurs:

25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 3:10

Post:

Övrigt:

Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss