Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fingerprint Cards AB

Fingerprint Cards AB

Fingerprint Cards AB
V. Hamngatan 8
41117 Göteborg

Hemsida:

www.fingerprint.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Utvecklar elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster.

Teckningsperiod:

24 november 2008 - 8 december 2008

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

26,7 Mkr

Teckningskurs:

2,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 november 2008

Värdering:

Pre-money 26,7 Mkr och 53,4 Mkr post money om emissionen fulltecknas.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är garanterad upp till ca 16,9 Mkr genom teckningsförbindelser om ca 1,9 Mkr och en teckningsgaranti om 15 Mkr.

Uppdaterat: 2008-11-22

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss