Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fingerprint Cards AB

Fingerprint Cards AB

Fingerprint Cards AB
V. Hamngatan 8
41117 Göteborg

Hemsida:

www.fingerprint.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utvecklar elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster.

Teckningsperiod:

12 mars 2013 - 12 mars 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

40,3 Mkr

Teckningskurs:

28,81 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Carnegie Investment Bank AB, som har placerat och sålt aktierna på uppdrag av Fingerprint.

Post:

Övrigt:

Den 7 mars 2013 ingick Bolaget ett placeringsavtal med Carnegie, med syfte att placera eller sälja sammanlagt högst 3 miljoner nyemitterade B-aktier under en begränsad period, varför ytterligare nyemitterade B-aktier eventuellt kan komma att emitteras. Den nu genomförda emissionen var på 1,4 miljoner aktier.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss