Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Finepart Sweden AB

Finepart Sweden AB

Finepart Sweden AB
Rinnavägen 6
517 33 Bollebygd

Hemsida:

www.finepart.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för tillverkning av komponenter med hög precision.

Teckningsperiod:

17 oktober 2016 - 3 november 2016

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

10,18 Mkr + 2 Mkr

Teckningskurs:

5,85 kr

Likviddag:

Tre bankdagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

22 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie, dock minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Finepart börjar handlas på Aktietorget den 9 december 2016.

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 2 Mkr användas.

Uppdaterat: 2016-10-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss