Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Filo Mining Corp

Filo Mining Corp

Filo Mining Corp
Suite 2000 - 885 West Georgia Street
Vancouver, BC, Kanada

Hemsida:

www.filo-mining.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Filo Mining äger Filo del Sol, ett gruvprojekt i Chile med en koppar-guld-silver-tillgång. Ingår i Lundin-sfären.

Teckningsperiod:

13 augusti 2019 - 13 augusti 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40 MCAD + 3 MCAD

Teckningskurs:

2,75 CAD

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktade emissioner. 20 MCAD + 20 MCAD, samt så finns en option för de som tecknade den första emissionen att teckna ytterligare 15 %, dvs motsvarande 3 MCAD. Lundin-familjen tecknar 5 MCAD av den första emissionen samt hela den andra emissionen.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss