Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FFN Internet Retail Holding AB

FFN Internet Retail Holding AB

FFN Internet Retail Holding AB
Karlavägen 50
114 49 Stockholm

Hemsida:

irh.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Internet Retail Holdings affärsidé är att förvärva och driva nischade e-handelsbolag.

Teckningsperiod:

25 april 2014 - 23 maj 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,6 Mkr

Teckningskurs:

2,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

5 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission (framgick inte till vilka).

Post:

Övrigt:

Denna riktade emission ersatte den inställda företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss